Doe eens even niets…

Ik hoorde op Radio 1 een gesprek met Erwin Kompanje, medisch ethicus.
In het gesprek ging het uiteraard over de toenemende zorgkosten en de consequenties daarvan. Kompanje vindt dat er preventief campagne gevoerd moet worden en dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen over hun gezondheid. Hij spitste het gesprek toe op mensen die te dik zijn of te dik aan het worden zijn.
De consequenties voor je gedrag moeten financieel voelbaar zijn waardoor mensen zich gezonder gaan gedragen en daardoor minder zorg kosten.

Het gesprek ging naast de eigen verantwoordelijkheid ook over de houding van de mensen in de gezondheidszorg en de verwachting van de bezoekers. Hij benadrukte dat we misschien eens moeten nadenken over (medische) handelingen die ‘automatisch’ verricht worden terwijl genezing ook plaats zou vinden door even te wachten op een natuurlijk proces of door rust of door tijd. Hij betitelde dit met ‘overzorg’.
Precair was de kwestie over hoever te gaan met zieke mensen in verpleeghuizen of in verzorgingstehuizen. Kwaliteit van leven van bestaan moet uitgangspunt zijn.

Daarna ging het gesprek over de verwachting van de maakbaarheid van het bestaan. Hoever moet, kun en wil je gaan? “Alles moet maar gemaakt worden”……

Als onderwijsman gaan mijn gedachte naar de relatie van dit verhaal met onderwijs.
De behandelstand waar Kompanje over spreekt, zie ik ook terug in de scholen. De verwachting dat alle leerlingen dit doel (moeten) halen, leidt tot spanning bij kind, leerkracht en ouders. Als het doel niet gehaald wordt, is er iets ‘mis’ met het kind of met het onderwijs. Maar er is iets mis! Want alles is te organiseren, alles is te halen, alles is te maken, alles is te repareren!!

Komt daar misschien de vermoeidheid van veel leerkrachten vandaan? Zou het afhaken van leerlingen op scholen misschien veroorzaakt worden omdat iedereen in dat vastgestelde kader moet passen?
Oftewel: moeten we soms dingen niet even laten voor wat ze zijn? En daarna kijken met elkaar wat voor iedereen de beste oplossing is?

SOK