Bekijk het eens van de andere kant!

“We zien de wereld niet zoals hij is maar zoals wij zelf zijn”.

Als we van bovenstaande uitspraak uitgaan, betekent dat dat ons oordeel over onze omgeving ons iets vertelt over onszelf.
Wat betekent dit voor de opvoeding, voor onze relatie, voor het oordeel van de leerkracht over zijn of haar leerlingen?

Laten we eens beter naar die dromerige leerling kijken. Aan zijn ogen zie je dat hij niet altijd voor 100% luistert bij de uitleg. Bij de verwerking kijkt hij vaak wat wazig om zich heen. Lage concentratie……De leerkracht houdt hem gelukkig bij de les zodat zijn werk op tijd af is.
Het zou ook zo kunnen zijn dat deze leerling tijdens de instructie bezig is met de relatie tussen zijn oude kennis en het nieuwe aan te brengen. Tijdens de verwerking is hij in zijn hoofd bezig om het systeem wat er al is, te verbeteren met wat hij nu leert.

Of neem dat meisje dat eeuwig in gesprek is met haar buurvrouw. Tijdens de uitleg moet de leerkracht haar diverse malen tot stilte manen. En als ze aan het werk moet zijn, wil ze voortdurend overleggen met haar medeleerlingen. Gelukkig heeft de leerkracht een apart plekje voor haar zodat ze in stilte haar werk kan afmaken.
Het zou ook zo kunnen zijn dat deze leerling bevestiging nodig heeft om te checken of wat zich in haar hoofd afspeelt, juist is en dat ze het begrijpt.

Drukke kinderen, niet geconcentreerde kinderen, stille kinderen, weinig weerbare kinderen, serieuze kinderen, bemoeizuchtige kinderen, baasspelers, slachtoffers, etc. : soms zegt het veel over de persoon die het zo benoemt en weinig over het kind.

Zelf begreep ik nooit waarom het altijd zo’n chaos was bij mij in de klas en waarom ik altijd van die drukke groepen kreeg. Het jaar ervoor en het jaar erna was dat niet……. Onnodig om uit te leggen hoe ik als persoon in elkaar steek. Mijn vrouw weet er inmiddels alles van……..

Achter elk oordeel schuilt een kans, een mogelijkheid, een kwaliteit van de ander. Het is dus een uitdaging voor leerkrachten om dat te achterhalen. Bovendien leer je zo ook steeds meer over jezelf!

Het SWV FSL 3906 (regio Voorne) heeft ter inspiratie bijgaand filmpje doen ontstaan, een absolute aanrader!!