Beter communiceren door Human Dynamics

Afgelopen twee dagen hebben we een basistraining Human Dynamics gedaan met 17 ervaren intern begeleiders. Een bijzondere groep omdat er sprake was van een hoge mate van zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Dat maakt het voor ons als facilitators een stuk eenvoudiger :-)

Basistraining deel 1 van Human Dynamics is namelijk een zogenaamde proces-training waarin de nadruk ligt op zelfonderzoek van de cursisten. Daarom spreken we ook niet over trainers maar over facilitators. We trainen niet, we faciliteren de deelnemers zo goed mogelijk in hun zoektocht.

Die zoektocht begint, na de kennismaking, met de focus te richten op de kern van deze dagen: wat neem ik waar en wat doet dat met mij? Daarna volgt een blokje theoretische achtergrond en vervolgens bespreken we de 3 principes waarop Human Dynamics gebaseerd is. Tijdens deze bespreking ervaren de deelnemers wat dit principe met hen doet.
Rond lunchtijd heeft iedereen al een aardig idee welk principe een grote plaats in neemt in ons handelen.

In de middag gaan deelnemers geheel op eigen wijze op zoek naar hun ‘tweede’ principe. Sommigen zonderen zich af en gaan lezen of reflecteren, anderen gaan in groter of kleiner verband met elkaar in gesprek, weer anderen kijken naar instructievideo’s of laten zich door ons bevragen.
Na dit blok hebben de meesten al een aardig beeld van hun interne proces. Dit interne proces wordt door ons je persoonlijkheidsdynamiek genoemd.

Deelnemers met gelijke dynamiek gaan in deze fase met elkaar in gesprek om te bekijken wat ze gemeenschappelijk hebben en wat niet. Mensen verschillen van elkaar! In één dynamiek is niet iedereen hetzelfde……Maar het interne proces blijkt opvallend genoeg wel -ongeveer- hetzelfde.

We eindigen de eerste dag met een betere blik op het derde principe (ontwikkelprincipe) van elke dynamiek.
Over het algemeen hebben de meeste deelnemers op dit punt een goed beeld van hun eigen proces.

Maar……………….wat betekent deze dynamiek nu voor mij in communicatie met de ander?
En……………………wat betekent de dynamiek van de ander voor mij?

Over deze twee vragen gaat dag 2. Met videobeelden en met elkaar wordt per dynamiekgroep bekeken wat nodig is voor een effectieve en efficiënte communicatie. De levenservaringen van de cursisten van de dynamiek spelen hierbij uiteraard een grote rol!

Veranderen

Ook gisteren, op dag 2, was de verwondering, de verrassing, de verbazing weer groot over elkaars communicatiebehoeften. Met grote ogen en ingehouden adem luisteren mensen naar de behoeften van de ander. Dit is iets wat we altijd ervaren. Soms, en dat was ook gisteren het geval, worden er zulke mooie, open, nieuwsgierige vragen aan elkaar gesteld dat Groot Leren ontstaat. Wat de ene dynamiek nodig heeft, is soms bijna ondenkbaar voor de andere dynamiek…

Voor mij schuilt in dat laatste effect altijd weer de rijkdom van dit gedachtegoed. Meer begrip voor jezelf en meer begrip voor de ander.

Na jaren maak ik het regelmatig mee dat oud-deelnemers tegen me zeggen dat hun kijk op (communicatie met) anderen na de training Human Dynamics anders is geworden.

Mooi hè?