Een echte leerkracht IS……

In de eerste lezing van schooljaar 14/15 bij Hetkind was de eer aan Luc Stevens en zijn verhaal deed me goed. Wat hij vertelde, voelde ik al. Maar nu heb ik er ook woorden voor.

In de wereld waarin wij leven, proberen we grip te krijgen op wat er gebeurt. Met procedures en regels trachten we de werkelijkheid vorm te geven. Daardoor denken we ook dat de toekomst zal gaan verlopen zoals wij bedacht hebben. We creëren voor onze gemoedsrust daarmee (schijn)zekerheden.
Denk in het onderwijs aan pestprotocollen, aan verwachtingen van vaardigheidsscores, aan gestelde doelen, aan programma’s, aan methoden, etc. Allemaal prima hulpmiddelen maar het zijn geen zekerheden! Helaas worden ze vaak zo wel gezien……

De echte, goede leerkrachten weten dit al lang! Ze halen hun schouders op als er weer een nieuwe zekerheid gepresenteerd wordt. De echte leerkracht weet dat er geen zekerheid is. De echte leerkracht weet dat de werkelijkheid van de klas niet in een systeem of structuur te vangen is.
Hij/zij weet dat je niet kunt voorspellen, kunt organiseren, kunt managen hoe het semester, de maand, de week, de dag, zelfs de ochtend verloopt! Leerlingen komen binnen met hun leefwereld als bagage en brengen dat in. De echte leerkracht anticipeert en neemt dat mee tijdens het werken. Maar je weet van tevoren nooit wat dat is……dat is zeker.

Laat het mooie

De echte leerkracht IS er, met zijn waardenset, met haar morele kompas. Dat is de enige zekerheid die er is. De grap is dat leerlingen dat ook voelen. De echte leerkracht is daardoor in verbinding met zijn/haar groep.
De echte leerkracht heeft vertrouwen, in zichzelf maar ook in de leerlingen. En dit vertrouwen zorgt voor groei, voor wording.
De echte leerkracht geeft ruimte, aan zichzelf maar ook aan de leerlingen. Door de ruimte verdwijnt de spanning en is er mogelijkheid voor nieuwe dingen.

Systemen proberen te beheersen, proberen zekerheden te creëren. Zo ook in het onderwijs. Als leerkrachten zich laten sturen door deze systemen, verliezen ze hun enige zekerheid, nl. wie zij zijn als leerkracht, als mens, met hun eigen waarden, in relatie met hun leerlingen.
Echte leerkrachten zullen zich hiertegen verzetten! Hulde!