Mindfulness moet je doen om het te begrijpen

Of zoals Cruijff zegt: je snapt het pas als je het doorhebt..

Ik was gisteren In Driebergen bij HetKind voor de lezing over mindfulness van Anne Speckens. Zij is hoogleraar psychiatrie en trainer mindfulness en heeft onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness.

Speckens presenteerde de avond ook mindful. Ze is vriendelijk, voor zichzelf en het publiek, is met aandacht bij haar verhaal, luistert echt naar de reacties van het publiek. En ze stond er, in het hier en nu. Dit ben ik en daarmee moeten jullie het doen. Wat mij betreft liet ze daarmee direct zien dat zij mindfulness in haar leven geïntegreerd heeft.

De korte oefening die ze al snel op de avond met de zaal deed, ontlokte Luc Stevens later de uitspraak dat alle aanwezigen op dat moment gelijk waren. Iedereen tegelijk bezig, ongeacht afkomst, ervaring of kennis, met waarnemen. En tegelijk dus ook in verbinding met elkaar. Een mooie reflectie…

Speckens gaf wat korte info over mindfulness en de basistraining en daarna lichtte ze verschillende onderzoeken over mindfulness toe en liet zien wat de effecten waren.

In haar verhaal gaf ze ook aan dat je eigenlijk niet over mindfulness moet praten maar dat je het moet doen. Het gaat minder om kennis en meer om vaardigheden. Als leerkracht PO en trainer Mindfulness (volwassenen en kinderen) herken ik dat helemaal maar vroeg me tegelijkertijd af waarom dan vanavond niet? Er zijn zoveel korte leuke oefeningen om leerkrachten te laten ervaren wat ze met kinderen kunnen doen en er zijn korte filmpjes die verduidelijking geven.

Speckens is geen onderwijsdeskundige en hield een heldere en duidelijke lezing over mindfulness. Ik heb het gevoel dat veel aanwezigen meer wilden weten over de praktische toepassing in het onderwijs.

Mindful onderwijs is meer dan

Hoe leuk was het geweest om naast de startoefening halverwege een oefening te doen die leerkrachten morgen met hun leerlingen kunnen doen? En de avond af te sluiten met een oefening die gelijk iets van ‘huiswerk’ met zich meedraagt?

Je moet het gewoon doen…….

Mijn ervaring is dat veel leerkrachten ‘de kat uit de boom kijken’ wat mindfulness betreft. Tijdens en na afloop van de training ontstaat het enthousiasme en de waardering voor dit gedachtegoed pas. En dat ontstaat door het te doen, door te oefenen, door te ervaren.

En dan kom ik weer bij Cruijff uit……..