Welke talenten herken jij?

In organisaties wordt vaak gesproken en geschreven dat er gebruik gemaakt wordt van kwaliteiten van medewerkers.
Wat zijn dan de talenten van die mensen? Hoe achterhaal je op een aardige en leuke manier de kwaliteiten, de talenten van je medewerkers?

Op een school in Alphen aan de Rijn hebben we het als volgt gedaan:
Elke leerkracht kreeg, bepaald door loting, een collega toegewezen en deze moest ‘bespioneerd’ worden om de kwaliteiten te ontdekken.
Niemand wist van elkaar wie wie bespioneerde.
Na enkele weken hebben we een ontmoeting gearrangeerd waarbij in tweetallen aan elkaar verteld werd, wat de geconstateerde kwaliteiten van de gesprekspartner zijn.
Daarna hebben de mensen zelf deze bevindingen met hun naaste collega’s (team, afdeling, ‘bouw’, etc.) gedeeld. Denk daarbij een groepsgrootte van 5 tot 7 mensen.
De andere deelnemers hebben in dit gesprek de mogelijkheid om niet genoemde kwaliteiten alsnog te benoemen.

Ik kan u verzekeren dat er een enorme energie vrijkwam in deze laatste ronde! Het is een aanpak die ik daarna diverse malen met andere teams gedaan heb en de opbrengst verbaast me telkens weer.

Klaarblijkelijk weten veel mensen (dus) niet van hun eigen talenten en kwaliteiten. Onze tekorten weten we maar al te goed maar waar zijn we van nature nu eigenlijk goed in?

Elk kind is een kunstenaar
Als mensen hun talenten kennen en ze zijn in staat om dit te combineren met hun passie, ontstaat flow en hoge kwaliteit. Binnen een organisatie is het zaak om helder te krijgen wat ieders talent en passie is.
In functioneringsgesprekken, etc. zou het dus een vaste plaats moeten hebben.
Hoe benutten we het talent en de passie van iedereen om de totale opbrengst te verbeteren?

En de zaken waar mensen niet zo goed in zijn? Door iemand anders laten doen!
Niet binnen de organisatie? Dan iemand inhuren van buitenaf!

Het is volgens mij niet effectief om mensen aan zaken te zetten waar ze niets mee hebben. Laat ze hun goede kanten versterken.

Wanneer u een hapje buiten de deur gaat eten en u kunt kiezen uit twee restaurants, waar kiest u dan voor?
Bij de ene heeft men van 2 sterren 3 sterren weten te maken. Het andere heeft van 3 sterren 4 sterren weten te maken.
Ik kies voor de laatste! Wordt van goed beter! Van matig naar voldoende, levert te weinig op…

Wat betekent bovenstaande voor scholen?

Om te beginnen: beseffen leerkrachten wat hun eigen talenten zijn, waar hun passie ligt?
Daarna: handelt de schoolleiding daar ook naar? Wordt er gebruik van gemaakt? Doen leerkrachten verschillende zaken binnen de school, op basis van hun sterke punten?Vervolgens: weten de leerkrachten de talenten/passies van de kinderen? Is dit met ouders doorgesproken? Is het met de leerling zelf besproken?

Wat zou het fijn zijn als leerlingen van school af gaan en daar geleerd hebben wat hun sterke kanten zijn, waar hun passie ligt, wat ze als natuurlijk talent hebben!