Van wie is het groepsplan?

Op veel scholen wordt gewerkt met groepsplannen.
In een groepsplan staat per vakgebied uitgewerkt wat de doelen zijn voor de komende periode, welke kinderen deze doelen gaan halen op de wijze die kenmerkend is voor betreffende school. Ook is vermeld welke kinderen iets extra nodig hebben om die doelen te halen (en wat dat is!), welke kinderen nog iets te doen hebben mbt de voorliggende doelen en welke kinderen verdieping nodig hebben omdat ze zich anders gaan vervelen (omdat ze de doelen eerder behalen). Uiteraard wordt in het plan ook vermeld welke kinderen een eigen leerlijn hebben en wat daaraan gedaan wordt. Voor alle kinderen wordt vermeld wanneer en hoe er geëvalueerd wordt.

Handig, zo’n plan! Het stuurt leerkrachten in het maken van hun weekplanning (wie kan ik wanneer bedienen?), geeft overzicht en rust en biedt de leerkracht een manier om zich te verantwoorden over de keuzes die gemaakt zijn.

Iedereen is anders

Toch blijkt op veel scholen dat die groepsplannen gemaakt worden voor het archief. Leerkrachten maken ze, leveren ze in en soms wordt er in de planperiode niet meer naar omgekeken. Conclusie mag dan zijn dat het geen praktisch werkdocument is. Dat is jammer want leerkrachten steken tijd en energie in het maken van zo’n plan.

Als blijkt dat een plan gemaakt wordt voor het archief, is er naar mijn idee iets mis. Groepsoverzichten en groepsplannen dienen de leerkracht te dienen en niet andersom. Telkens als ik in de praktijk hiermee in aanraking kom, blijkt dat er te weinig gecommuniceerd is met leerkrachten over de vorm en mogelijkheden van een groepsplan. Wat zijn alternatieven voor een groepsplan? Welke keuze is er? Waar ‘voldoet’ een groepsplan aan? Is er een uniforme vorm of mogen leerkrachten hun eigen vorm kiezen? Zien leerkrachten de voordelen van een groepsplan? Hoever willen we gaan in tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen? Wat is er al op school aan planvorming? Kunnen we daarbij aansluiten? Als leerkrachten niet met een plan willen werken, wat is dan het alternatief en wat is daarvan de consequentie?

Groepsoverzichten en -plannen gaan alleen maar werken als leerkrachten het voordeel ervan inzien. Alleen dan is er kans op duurzame implementatie.