Resultaten uit het verleden…

Resultaten uit het verleden leren ons iets voor de toekomst. Of niet…

Op dit moment is er in het Westen sprake van een crisis. Volgens Tex Gunning gaat het om een waardencrisis. Feit is in elk geval dat het om geld draait. Volgens sommigen is de opeenvolging van de verschillende crisissen veroorzaakt door graaiers die uitsluitend om eigen gewin bezig zijn.

Deze graaiers hebben gebruik gemaakt van het huidige onderwijsstelsel. Een stelsel gebaseerd op testen, op scoren en om verschil maken tussen mensen. Een stelsel dat laat zien wie er intelligent is (IQ) en wie niet.

We mogen dus concluderen dat we binnen het onderwijs iets niet goed gedaan hebben. Volgens Howard Gardner zou het onderwijs moeten opleiden tot vakkennis, betrokkenheid (je verantwoordelijk voelen) en morele doelen (ethiek). Hij benoemt dit uitgebreid in zijn project Good Work.

Crisis

Als we kijken naar de richting die de Nederlandse overheid inslaat richting toekomstig onderwijs, ben ik zeer verbaasd. Meer toetsen, hogere normen en standaardisering. Volgens Andy Hargreaves is standaardisering trouwens de vijand van duurzaamheid.

We richten ons hiermee dus op korte termijn succes. We zijn niet bezig met oplossingen op lange termijn. We leren niet van de huidige crisis, sterker nog, we gaan nog zwaarder inzetten op de gebaande paden. We leren niet van de diversiteit tussen mensen. We leren mensen onderscheid te maken op basis van intelligentie en leren ze niet om met elkaar oplossingen te vinden voor toekomstige problemen.

Naast mijn verbazing ben ik ook bang. Als we reageren op de huidige crisis door te herhalen wat we niet goed gedaan hebben, is het wachten op de volgende serie crisissen met wellicht nog ernstiger gevolgen.

We moeten met elkaar werken aan een andere samenleving, te beginnen met onderwijs anders in te richten. Onderwijs wat uitgaat van vertrouwen (Finland). Ontwikkeling van mensen in de breedste zin van het woord!