Mindset….

Februari 2012

In deze week was ik me weer bewust wat het verschil in mindset kan betekenen voor mensen.

We spreken over een statische mindset als je dingen accepteert zoals ze zijn en denkt dat je er niets aan kan, mag of moet veranderen. In deze mindset is het niet fijn om fouten te maken; het ondermijnt wie je bent! Je moet er dus zijn en kunt het niet worden. In deze mindset ga je fouten aan anderen toedichten. Fouten maken is slecht! Er is ook niet zo veel verschil tussen wie je bent en wat je doet; dit loopt in elkaar over. Je moet je dus voortdurend bewijzen: op school, in je werk, in je loopbaan,………

Bij een op groei gerichte mindset ga je ervan uit dat wat er is, het beginpunt is voor verdere ontwikkeling. Je gaat er niet vanuit dat je volmaakt bent en je bent voortdurend gericht op leren. Je zoekt dus mensen in je leven uit die jou helpen je te ontwikkelen. Je bent er niet op gericht om al je tekortkomingen op te heffen. Zolang ze jou en je omgeving geen kwaad doen, kun je ze accepteren.

Voor onderwijsgevenden betekent dit dat ze hun leerlingen eerlijk moeten vertellen hoe ze ervoor staan en tegelijk laten zien hoe ze een eventuele achterstand kunnen overbruggen. Goede leerkrachten geloven in ontwikkeling van intelligentie en talent. Ze zijn ook gefascineerd door het leerproces van hun leerlingen.

Wat betekent het voor kinderen dus als ik op een school hoor dat “dit kind hier niet thuis hoort” of “dat onze kinderen dit nooit aankunnen” of “de normering is veel te zwaar voor onze kinderen” of “hoe kan ik dat nu bieden in een klas als deze” ? Volgens mij betekent het dat deze leerkrachten de hoop opgeven. Wat er nu is, kan ik niet veranderen. Een statische mindset dus.

SelphBij een op groei gerichte mindset zou het zijn “we kunnen dit kind minimaal het volgende bieden” en “dit zullen onze kinderen lastig vinden maar we gaan het proberen” en “onze kinderen hebben nog veel te leren voor deze normering” en “dit wordt een klus voor mij”. In deze houding ga je het proberen. Als het niet lukt, is het geen schande. Je hoeft je er niet voor te schamen!

Literatuur: Mindset van Carol Dweck