Meisjes en jongens zijn verschillend….

Er is verschil tussen jongens en meisjes, dat zal niemand ontkennen. De mate van verschil en hoe daar mee om te gaan, wil nog wel eens onderwerp van gesprek zijn.
Door recente ontdekkingen over onze hersenen is daar iets aan toe te voegen.

Onze rechterhersenhelft heeft de neiging om zich de essentie van een ervaring te herinneren terwijl onze linkerhelft de details herinnert. Uit onderzoek is gebleken dat meer vrouwen na een emotionele reactie vanwege een stressvolle situatie zich richten op de details terwijl mannen zich meer richten op de essentie.

Als vrouwen spreken en verbale informatie verwerken, hebben ze de neiging om beide hersenhelften te gebruiken terwijl mannen er meestal maar een gebruiken. De verbinding tussen beide helften blijkt bij vrouwen steviger dan bij mannen. Dit verklaart de voorsprong van veel meisjes op school op taal- en leesgebied.

Ten onrechte wordt soms gesteld dat meisjes coöperatiever zijn dan jongens. Als we goed kijken, zien we echter dat jongens coöperatief zijn in hun competitie met elkaar waarbij ze een voorliefde hebben voor fysieke activiteiten.
Jongens zeggen: Doe dit! Meisjes zeggen: Laten we dit doen? In beide gevallen gaat het om samen doen!

Te veel praten

In de praktijk zien we op school bij meisjes een voorsprong op taalgebied en bij jongens een sterke kant in exacte vakken. Dit is niet biologisch te verklaren.
De verklaring lijkt te zitten in het volgende:
– meisjes reageren bij taal meestal als eerste op een vraag; jongens reageren hierop hiërarchisch, ik weet het nog niet (lage status), vervolgens terugtrekken. Hierdoor ontstaat een verschil in prestatieniveau.
– bij de exacte vakken gebruiken jongens de ‘overbluf’strategie (competitie!), inclusief terechtwijzen van lageren in status. Hierdoor trekken meisjes zich terug….verschil in prestatieniveau!
Om dit te doorbreken is er een experiment geweest waarbij een leerkracht de taallessen en exacte vakken voor alleen de jongens of alleen de meisjes gaf. Dit leverde opmerkelijke resultaten op!

Voor onderwijsinstellingen iets om over na te denken. Wat voor de een goed is, lijkt voor de ander minder.

Als we kijken naar de mens in volwassen staat, is de conclusie echter:
“Gemengde teams leveren betere resultaten.”
Door gebruik te maken van de verschillen tussen man en vrouw, wordt het gezamenlijk resultaat beter…