De leerkracht doet ertoe!

Veel leerkrachten vinden de administratieve last te hoog en ervaren top-down beleid in plaats van bottom up. Maar is dat wel zo?
Ik ga er in onderstaand stukje van uit dat de leerkracht wil dat 100% van zijn/haar leerlingen succes boekt, zowel cognitief als creatief, persoonlijke ontwikkeling, etc.

In Handelings Gericht Werken (HGW) staat de leerkracht centraal. De kracht van de leerkracht bepaalt het succes van de leerlingen!

Als leerkracht zijn er een reeks doelen te behalen met een groep leerlingen tijdens een bepaalde periode. In mijn beleving is dit uitgangspunt in het werk van leerkrachten. Mocht je het hier niet mee eens zijn, stop dan met lezen en ga iets beters doen.

Veel scholen werken met landelijke methodes. De meeste moderne methodes bieden differentiatie in instructie, verwerking en werkvormen. Hiermee zijn leerkrachten in staat om met -pakweg- zo’n 80% van de leerlingen hun doelen te bereiken. De 20% leerlingen die de doelen niet halen, hebben iets anders nodig dan de methode biedt.
Op dit punt onderscheidt de goede leerkracht zich van de middelmaat. De goede leerkrachten hebben de te behalen doelen scherp op het netvlies. Ze kennen hun kinderen en weten wat deze nodig hebben om de groepsdoelen te halen. Vervolgens weten deze leerkrachten hun handelen zodanig aan te passen dat ook deze 20% de doelen kan halen.
Dit klinkt eenvoudig maar is niet gemakkelijk. Het vergt energie, tijd en creativiteit van leerkrachten. Kijken naar kinderen, gesprekjes met ze voeren, begrijpen wat ze nodig hebben, bedenken wat dat van jou vraagt en het vervolgens uitvoeren terwijl er ook nog andere dingen in de groep moeten gebeuren!
Vervolgens gebeurt het (vaak) ook nog eens dat een kind de doelen toch niet haalt. Kind niet goed begrepen? Onderwijsbehoeften niet juist? Niet goed aangepakt? De cyclus begint dan weer opnieuw…..

Geweldige dagDaarom is de leerkracht dus cruciaal! Er is geen methode, geen computer, geen leerlingvolgsysteem, geen onderwijsbegeleider die het kind zo kent, zo begrijpt als de eigen leerkracht!
Een goede leerkracht geeft met beroerd lesmateriaal geweldige lessen, een matige leerkracht verprutst het onderwijs terwijl de beste middelen voor hem/haar beschikbaar zijn.

Is bovenstaande aanpak zoals HGW top down? Het is jammer dat leerkrachten dat zo ervaren.
Ik gun elke leerling in Nederland een leerkracht die zo met zijn werk omgaat. Maar dat vraagt veel van die man of vrouw voor de klas….Maar volgens mij is dat onderwijs. Het is geen ‘nine to five’……

Rest nog de administratieve last waar veel over geklaagd wordt. Uiteraard moet de leerkracht vooral met het onderwijs (voorbereiden en uitvoeren) bezig zijn. Wat genoteerd moet worden, zijn je waarnemingen, het begrijpen van onderwijsbehoeften en hoe je dat in de dagelijkse praktijk in je handelen gaat integreren met vervolgens de evaluatie daarvan. Volgens mij is dat noteren noodzakelijk in verband met overdracht naar volgende collega’s en verantwoording naar externen zoals inspectie, instanties en ouders.
Misschien niet de leukste kant van het werk maar voor de ononderbroken leerlijn van leerlingen wel heel belangrijk.