Alsmaar meer en hoger….

Mijn vader was van beroep autoverkoper. De firma waar hij voor werkte, had bedacht dat de verkopers een bonus kregen bij het behalen van een bepaald aantal verkochte auto’s. Zonder die bonus was het salaris een lachertje. Dus zorgde iedereen ervoor zijn target te halen.
Ik weet nog goed dat mijn pa trots was dat hij 170 auto’s in een jaar had gehaald. Bonus binnen! Als beloning werd zijn doel een jaar later opgeschroefd naar 187 auto’s met uiteraard een iets hogere bonus. Harder werken maar weer gehaald! Het jaar erna werd zijn doel 206 auto’s…..
Uiteindelijk werd zijn beloning een maagzweer gevolgd door een operatie gevolgd door een bloedprop in een bloedvat naar zijn hersenen. Spraakorgaan beschadigd, spreken lukte niet meer op zijn niveau. Met 46 jaar volledig arbeidsongeschikt verklaard…

Perfectie

Ik moest aan deze geschiedenis denken naar aanleiding van een diepte analyse die ik vandaag heb gemaakt met een intern begeleider van een school. De analyse ging om de trend en opbrengsten van het rekenonderwijs op ‘zijn’ school.

Even een korte uitleg voor de lezers die niet dagelijks werkzaam zijn in het onderwijs:
Kinderen maken halverwege en aan het eind van het jaar CITO-toetsen. Per groep kun je een gemiddelde vaardigheidsscore uitrekenen die je vervolgens kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde. Per groep per toets verschillen deze scores.

Het ging ons vandaag om te kijken hoe de groepen er nu voor staan, wie gegroeid is en wie te weinig en of dat te verklaren is. Tevens was het zaak om gepleegde interventies terug te vinden in de resultaten. Ook waren we geïnteresseerd in de verdeling in de groepen tussen goed en minder goed presterende leerlingen.
Alle groepen scoorden boven het landelijk gemiddelde. Alle groepen waren voldoende gegroeid binnen hun niveaus. Op zich zou je, als gemiddelde school, hier tevreden mee kunnen zijn. Echter, toen we keken naar de minimumnormen die de inspectie stelt, bleken sommige groepen hier maar net aan te voldoen!
De inspectie hanteert minimumnormen die liggen boven het landelijk gemiddelde. Een school die dus op het gemiddelde scoort, wordt als zwak (op dit onderdeel) beoordeeld.
De vraag is of dat niet merkwaardig is. Als we ervan uitgaan dat de helft van alle groepen in Nederland boven het gemiddelde scoort en de andere helft eronder, is het volgens de inspectie dus zo dat meer dan de helft zwak scoort.

Als scholen in staat zijn om het gemiddelde op te schroeven, gaan dan de normen van de inspectie mee omhoog? Waar eindigen we dan?
Toen moest ik aan mijn pa denken en wist ik weer waarom ik niet had gekozen voor die krankzinnige race in zijn wereld. Ik koos destijds daarom bewust voor het onderwijs…………